Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné

Plné znění otázky

Zaměstnance žije v jedné domácnosti s družkou a její dcerou. Zaměstnanec tuto nevlastní dceru doprovodil k lékaři na nezbytný zákrok. Bude mít tuto překážku v práci placenou nebo nikoliv? Pokud by tato nevlastní dcera onemocněla, měl by nárok na ošetřovné?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Hodinová mzda a státní svátek
Výdaje u pronájmu domu
Paušální daň - vystoupení
Povinnost podání přehledů
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy u DPN
Krácení dovolené a ošetřovné
Ošetřovné
Nárok na řádnou dovolenou
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Člen výboru SVJ a podpora v nezaměstnanosti
Pracovněprávní úprava postavení jednatele jako likvidátora společnosti
Krácení dovolené z důvodu nemoci – pracovní poměr na dobu určitou
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance

Související články

Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Dlouhodobé ošetřovné
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Work-life balance
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Překážky v práci
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Překážky v práci na straně zaměstnance
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění

Související pracovní situace

Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Dovolená po mateřské dovolené
Ošetřovné
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Narození dítěte
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Vlastní svatba
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená versus překážky v práci
Výkon práce pro účely dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu

Související předpisy

§ 39 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci