Zdravotní pojištění OSVČ - přechod z daňové evidence na vedení účetnictví

Plné znění otázky

Podnikající fyzická osoba (OSVČ) přesáhla obrat pro povinné vedení účetnictví. Z daňové evidence vedené do roku 2019 tak bude přecházet na vedení účetnictví od 1. 1. 2020. V souvislosti s přechodem v rámci daňového přiznání upravovat (zvyšovat) základ daně z příjmů o hodnotu zásob evidovaných ke konci roku 2019. Jedná se o úpravu základu daně podle § 5 odst. 8 zákona o daních příjmů (ZDP) a § 14 ZDP vč. Přílohy č. 3 k ZDP. Bude tato úprava základu daně vstupovat do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění OSVČ?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Sleva na dani - další vzdělávání
Krácení dovolené a ošetřovné
Průměrný čistý výdělek z DPP
Zdanění pachtovného
Student a daňové přiznání
Student a zdravotní a sociální pojištění
Přehled OSVČ
Pojistné
Přerušení a znovuobnovení podnikání a Přehled na SP a ZP
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
OSVČ a Úřad práce
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a superhrubá mzda
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - OSVČ důchodce
Odměny členů orgánů právnických osob
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Odměna pěstouna a výkon SVČ
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Příjmy fyzické osoby z působení na Maltě
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň

Související články

Zdravotní pojištění v době koronavirové
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
Dvojí zvýšení plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Nová výše záloh OSVČ po podání Přehledu za rok 2017 v příkladech
Studenti starší 26 let a jejich výdělečná činnost ve zdravotním pojištění
OSVČ zaměstnavatelem ve zdravotním pojištění
Plátci pojistného a rozhodné období ve zdravotním pojištění
Podnikání a zaměstnávání ve zdravotním pojištění v roce 2016
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2023
Odpočty ve zdravotním pojištění v roce 2023
Změny ve zdravotním pojištění - platby státu a odpočty
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Péče o děti - "státní kategorie" zdravotního pojištění
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a zúčtování OSVČ za rok 2019

Související pracovní situace

Ošetřovné
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Snížení základu daně: úvěr
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů