Změna týdenního úvazku - měsíční mzda

Plné znění otázky

Pokud je zaměstnanci změněna týdenní pracovní doba ze 37,5 hod (směnný provoz) na 40 hod, musí se vystavit i nový mzdový výměr s přepočtenou měsíční mzdou, nebo může být stále měsíční mzda 20 000 Kč? Mzda není uvedena v pracovní smlouvě, je dána mzdovým výměrem - měsíční mzda. Týdenní úvazek byl původně uveden ve smlouvě, dodatkem jen upřesněn, že úvazek bude 1,00, původně bylo ve smlouvě 37,5 hod. 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Nový svátek v roce 2016
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady

Související pracovní situace

Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Sjednání kratší pracovní doby
Evidence pracovní doby
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Hodinová mzda
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Délka pracovní doby
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Plánování směny a svátek
Práce ve svátek
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Náhrada mzdy při zkrácené pracovní době u jednoho den v týdnu
Náhradní volno a práce ve svátek
Provoz/směnnost dle německých svátků
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Příplatek za noční a odpolední směnu
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Práce přesčas ve státní svátek
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Konto pracovní doby a neplacené volno
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr