Antivirus C, pozdní úhrada sociálního za měsíc červen, červenec

Plné znění otázky

Firma využila na formuláři přehled pojistného za měsís červen i červenec snížení vyměřovacího základu (program antivirus C). Splnila všechny podmínky, akorát za dané měsíce pozdě zaplatila 1x byla platba 21. a 1x 27. Sociální placené zaměstnavatelem vychází měsíčně cca 10tis. Kč. Nešlo o žádné úmyslné pozdní zaplacení, ale o nedbalost v práci s úhradami příkazů, přehled podala včas a normálně platí také řádně včas. Za srpen si již dá pozor a platbu provede včas. Jak ale naložit s červnem a červencem? Bude se to podle zákona považovat za nesplnění podmínek a jak postupovat? Má nějakou šanci úlevu stále získat? Zvažujeme postup, že pojístné uhradí, aby neběžel úrok z prodlení 0,05 p.d., ale opravné přehledy za červen a červenec nedá, protože by definitivně přišla o možnost úlevy. Nemůže ji tento postup nějak dále uškodit? (např. nějaká další sankce). Firma trochu zvažuje, že min. za jeden měsíc - o den pozdní úhradu nebude v praxi nikdo řešit a nechá se to takto. Měla by šanci vyhrát tuto věc odvoláním/ sporem apod. (zatím ji nic od OSSZ nepřišlo)?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta

Související články

Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Daňové aktuality
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Podpora zaměstnavatelů úlevami v pojistném na sociální zabezpečení
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Dvojí zvýšení plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Daňové aktuality
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Prominutí pojistného na sociální pojištění
Daňové aktuality
K odložení placení pojistného na sociální pojištění a dalším změnám v sociálním pojištění podle zákona č. 255/2020 Sb.
Společenství vlastníků a zdravotní pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Krizové ošetřovné od listopadu 2021
Krizové ošetřovné prakticky

Související otázky a odpovědi

Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
Nevyčerpaná dovolená
Antivirus C - odměny zaměstnancům
Antivirus C
Antivirus C - pracovní smlouva jednatele, společníka
Antivirus C
Antivirus C - soukromá škola o.p.s.
Antivirus C - opravný přehled
Antivirus C - nárok
Úspora Antivirus C
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
ANTIVIRUS C
ANTIVIRUS C - posouzení počtu zaměstnanců do celkového počtu 50
Antivirus C - prominutí pojistného
Antivirus C - spolky, nadace
Prominutí pojistného - Antivirus C
Splnění podmínky počtu zaměstnanců aspoň 90 % (Antivirus C)
Chráněná dílna a prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele
Antivirus C - pokles počtu zaměstnanců
Snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (prominutím pojistného)
Antivirus C u s. r. o.

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů