Plánování směny a svátek

Plné znění otázky

Zaměstnanci nemají klasický třísměnný provoz (nestřídají se na jedné lince: ranní – odpolední - noční). Máme zaměstnance na noční směny, kteří začínají svou první směnu v neděli.

Pokud na středu připadne státní svátek, tak tito zaměstnanci odpracují 4 dny + svátek (započítáno do odpracované doby - měsíční mzda). Stejně jako ti, co mají ranní nebo odpolední směnu. Ale pokud připadne svátek na neděli, kdy oni začínají směnu - půjdou v neděli ve svátek do práce pouze, když firma bude chtít, aby na tento svátek šli, a dostanou za to 100% příplatek? Jinak by do práce v neděli ve svátek nešli (stejné jako by svátek připadl např. na středu) a odpracovali by 4 dny + svátek v měsíční mzdě, i když je to neděle? Oproti směně ranní a odpolední by odpracovali v daném týdnu skutečně o jednu směnu méně - nebo by jim směna za nedělní svátek chyběla. Zajímalo by mne, co je správně.

Pak by mne zajímalo správné proplácení odpracované doby ve svátek - 100% příplatek. Jsou správné dva postupy odměňování práce ve svátek? PŘÍKLAD: Svátek připadne na středu. Noční směny.

a) Když jde zaměstnanec na noční z úterý na středu, dostane 100% příplatek za 00:00-6:00 (minus přestávka). Pokud by šel ze středy na čtvrtek, dostal by zaplaceno 22:00-00:00. To, co skutečně odpracoval ve svátek.

b) Pokud by šel z úterý na středu - nedostane nic. Pokud by šel ze středy na čtvrtek, dostane 100% příplatek za celou svou odpracovanou směnu. Jsou oba způsoby správné a je jen na firmě, který způsob odměňování zvolí? Musí si to uvést v pracovním řádu nebo kolektivní smlouvě? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Délka pracovní doby (obecně)
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Překrývání směn
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Konto pracovní doby
Pružná pracovní doba
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek

Související články

Nový svátek v roce 2016
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě

Související otázky a odpovědi

Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Náhrada mzdy při zkrácené pracovní době u jednoho den v týdnu
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Provoz/směnnost dle německých svátků
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Zavřený provoz o Vánocích - odměna zaměstnanců
Práce ve svátek
Hodinová mzda
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Náhradní volno a práce ve svátek
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Saldo hodin
Prokázání účasti na přednášce na vysoké škole
Plánování směn a práce přesčas
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Práce přesčas ve státní svátek
Konto pracovní doby a neplacené volno

Související předpisy

§ 91, 115, 348 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce