Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské

Plné znění otázky

Má zaměstnanec při ročním zúčtování nárok na daňový bonus na své děti, pokud byl po celé dva měsíce na nemocenské? Za celý rok si vydělal více než polovinu minimální mzdy.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP

Související články

Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Daňové aktuality
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Stručný přehled aktuálních změn v ročním zúčtování za rok 2017
Daňové aktuality
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018

Související otázky a odpovědi

Nemoc u DPP
HPP, DPP, mateřská a rodičovská dovolená
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Odměna jednateli za výkon funkce
Paušální daň a nemocenské pojištění
Sleva na poplatníka při nemocenské
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Roční zúčtování
Roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Pokračující nebo nová dočasná pracovní neschopnost
Ukončení dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování

Související předpisy

§ 35c zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů