Daňové zvýhodnění na dítě cizinců

Plné znění otázky

Zaměstnavatel by chtěl zaměstnat ukrajinského zaměstnance s trvalým pobytem na ČR, žije a pracoval by v ČR, ale jeho děti žijí stále na Ukrajině. Jak je to s uplatňováním daňových zvýhodnění tohoto zaměstnance v případě, že děti nežijí ani nemají trvalý pobyt v ČR?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce

Související články

K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Odpovědi na dotazy plátců daně
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání občanů EU
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění

Související otázky a odpovědi

Sleva na poplatníka na dani z příjmů u daňového nerezidenta
Roční zúčtování
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Fiktivní pojištění - EU
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Dohoda o provedení práce a sleva na dítě
Obchodní zástupci na Slovensku
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Student a daňové zvýhodnění po dobu vykonávání DPP
Zvýhodnění na dítě
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Zaměstnanec z Ukrajiny - daňové zvýhodnění na dítě
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Sleva na dítě
Cizinci - prodloužení pracovního poměru
Svěření do péče a daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na děti - potřebné dokumenty od zaměstnance

Související předpisy

§ 2, 21e, 35c zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů