Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla

Vydáno: 13 minut čtení

Způsob přepravy při pracovní cestě určí předem zaměstnavatel, který rozhodne, zda bude zaměstnanec cestovat autobusem, vlakem, letadlem, lodí, pěšky, služebním automobilem, městskou hromadnou dopravou, taxíkem nebo vlastním vozidlem. Při rozhodování o podmínkách pracovní cesty zaměstnavatel zohledňuje oprávněné zájmy zaměstnance, podmínky pracovní cesty, vykonávaný druh práce a v neposlední řadě také své finanční možnosti. Zaměstnanec je povinen podmínky stanovené zaměstnavatelem dodržet a stanovený přepravní prostředek nemůže svévolně změnit.

Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Jaroslava
Pfeilerová
Ve vazbě na využitý přepravní prostředek budou zaměstnancům proplaceny jízdní výdaje stanovené zákoníkem práce. V tomto příspěvku se zaměříme na cestovní náhrady, na které má nárok zaměstnanec, pokud jej zaměstnavatel požádá, aby při pracovní cestě využil jiné než služební motorové vozidlo. Tímto vozidlem nemusí být pouze motorové vozidlo ve vlastnictví zaměstnance, ale jakékoliv jiné než služební vozidlo, např. vozidlo zaměstnancem bezplatně vypůjčené od přátel, rodičů, pronajaté zaměstnancem za úplatu apod. Za každý kilometr ujetý tímto vozidlem náleží zaměstnanci náhrada stanovená zákoníkem práce, která je tvořena součtem dvou položek:
1.
sazby základní náhrady,
2.
náhrady za spotřebované pohonné hmoty, která je vypočtena z průměrné spotřeby a ceny PHM.
Ad 1. Sazba základní náhrady
Sazbu základní náhrady pro rok 2023 stanoví vyhláška MPSV č. 467/2022 Sb.:
*
při použití jednostopých vozidel a tříkolek činí náhrada 1,40 Kč,

Související dokumenty

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
467/2022 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
85/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
191/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, ve znění vyhlášky č. 85/2023 Sb.

Související články

Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2020
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Automobil v pracovněprávních vztazích
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady 2023
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Daňové aktuality
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu

Související otázky a odpovědi

Učitel na lyžařském kurzu
Služební vůz - pracovní pohotovost
Parkovné a cestovní příkaz
Cestovní náhrady - zahraniční a tuzemská pracovní cesta v jednom dni
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Práce přesčas ve státní svátek
Nutnost vyúčtovat cestovní příkaz v rámci pobytu Erasmus
Stravné při přestupu na letišti
Ubytování zaměstnanců na pracovní cestě
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Cesty z bydliště do sídla firmy
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Firemní vs soukromá cesta automobilem mezi místy výkonu práce zaměstnance
Cestovní náhrady
Proplácení služebních jízd soukromými vozidly
Cestovní náhrady
Automobil zaměstnance pro pracovní cesty
Pracovní cesty do zahraniční - pracovní cesta
Stravné podnikatelská sféra x státní sféra
Silniční daň k pracovním cestám soukromým vozem