Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla

Vydáno: 13 minut čtení

Způsob přepravy při pracovní cestě určí předem zaměstnavatel, který rozhodne, zda bude zaměstnanec cestovat autobusem, vlakem, letadlem, lodí, pěšky, služebním automobilem, městskou hromadnou dopravou, taxíkem nebo vlastním vozidlem. Při rozhodování o podmínkách pracovní cesty zaměstnavatel zohledňuje oprávněné zájmy zaměstnance, podmínky pracovní cesty, vykonávaný druh práce a v neposlední řadě také své finanční možnosti. Zaměstnanec je povinen podmínky stanovené zaměstnavatelem dodržet a stanovený přepravní prostředek nemůže svévolně změnit.

Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Jaroslava
Pfeilerová
Ve vazbě na využitý přepravní prostředek budou zaměstnancům proplaceny jízdní výdaje stanovené zákoníkem práce. V tomto příspěvku se zaměříme na cestovní náhrady, na které má nárok zaměstnanec, pokud jej zaměstnavatel požádá, aby při pracovní cestě využil jiné než služební motorové vozidlo. Tímto vozidlem nemusí být pouze motorové vozidlo ve vlastnictví zaměstnance, ale jakékoliv jiné než služební vozidlo, např. vozidlo zaměstnancem bezplatně vypůjčené od přátel, rodičů, pronajaté zaměstnancem za úplatu apod. Za každý kilometr ujetý tímto vozidlem náleží zaměstnanci náhrada stanovená zákoníkem práce, která je tvořena součtem dvou položek:
1.
sazby základní náhrady,
2.
náhrady za spotřebované pohonné hmoty, která je vypočtena z průměrné spotřeby a ceny PHM.
Ad 1. Sazba základní náhrady
Sazbu základní náhrady pro rok 2023 stanoví vyhláška MPSV č. 467/2022 Sb.:
*
při použití jednostopých vozidel a tříkolek činí náhrada 1,40 Kč,

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem

Související články

Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2020
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2022
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Cestovní náhrady 2023
Cestovní náhrady 2024
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Daňové aktuality
Příprava zákona o zahraniční službě
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019

Související otázky a odpovědi

Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady a nákup PHM u zaměstnanců ze Slovenska
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Cestovní náhrady dle § 152 písm. c) zákoníku práce
Učitel na lyžařském kurzu
Služební vůz - pracovní pohotovost
Parkovné a cestovní příkaz
Cestovní náhrady - zahraniční a tuzemská pracovní cesta v jednom dni
Čtyřměsíční pracovní cesta
Cestovné a určení začátku nástupu na služební cestu
Cestovní náhrady
Uznání daňového nákladu bez dokladu
Cestovní příkazy
Pracovní cesta
Cestovní náhrady hrazené za více zaměstnanců
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady
Proplácení služebních jízd soukromými vozidly

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
467/2022 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
85/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
191/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, ve znění vyhlášky č. 85/2023 Sb.