Sociální fond - čerpání

Plné znění otázky

Jsme vědecko-výzkumná organizace a tvoříme sociální fond ve výši 2 %. Na vedení organizace se obrátila zaměstnankyně se žádostí o příspěvek na léčení. Má závažnou nemoc a byla jí nabídnuta léčba, na kterou ale musí přispět 100 000 Kč. Je možné poskytnout příspěvek, a pokud ano, z jakého titulu?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Kontrola zdaňování příjmů
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Za stejnou práci stejná odměna
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Odměna z dohody o provedení práce

Související otázky a odpovědi

Příspěvek na dopravu z FKSP
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Příspěvek na penjijní pojištění nepo připojištění z FKSP
Zaměstnání malého rozsahu
FKSP - věcné dary
Oprávněnost podmiňování dobou zaměstnání poskytnutí příspěvku z FKSP
Příspěvek z FKSP na rekreaci
FKSP – Rekreace - placení
Odměna při přiznání starobního důchodu
„Doplňkový“ příděl FKSP u příspěvkové organizace
Příspěvek z FKSP na penzijní připojištění
Benefity pro zaměstnance - odvod sociálního a zdravotního pojištění a zálohy na daň
Příjmy ze závislé činnosti - daňová uznatelnost čerpání FKSP
Poukázka do sauny a na vitaminy pro zaměstnance
Příspěvek z FKSP na dovolenou a rekreaci
Čerpání FKSP
Čerpání FKSP na poukázky Relax Pass
Rekreace z FKSP - DPH

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
586/1992 Sb. o daních z příjmů