Krácení dovolené

Plné znění otázky

Nárok na dovolenou u nás na rok je 25 dnů. Zaměstnankyně v roce 2016 vyčerpala 2 dny. Poté začala nemoc od 6. 4. do 13. 10. 2016, celkem 134 zameškaných směn. 25 dnů minus 2 dny je 23 dnů. 134 zmeškaných směn je minus 4 dny. Bude mít nárok na 19 dnů nebo to bude jinak? V roce 2017 zažádá o nástup na dovolenou hned po čerpání mateřské před rodičovským příspěvkem za rok 2017, to bude 25 dnů. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu

Související články

Jak správně zkrátit dovolenou
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Otázky a odpovědi k dovolené
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Inspekce práce a dovolená
Dovolená a svátek
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách

Související otázky a odpovědi

Dovolená
Výpočet dovolené za odpracované dny
Krácení dovolené
Krácení dovolené za nemoc
Nárok na dovolenou
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou k 31. 12. běžného roku
Dovolená po mateřské dovolené
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou navazující na mateřskou dovolenou při polovičním úvazku
Dovolená po mateřské dovolené
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Výpočet nároku na dovolenou po mateřské
Nárok na dovolenou při zkrácení úvazku
Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku
Výpočet dovolené dle nástupu během roku
Výpočet dovolené
Krácení dovolené
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Nárok na dovolenou

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce