Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené

Plné znění otázky

Zaměstnankyně má stanovenou 40 hodinovou týdenní pracovní dobu, zaměstnavatel poskytuje 4 týdny dovolené. Zaměstnankyně byla v roce 2023 od 1.1. do 20.2.2023 na rodičovské dovolené s prvním dítětem. Od 21.2.2023 nastoupila mateřskou dovolenou a od 6.9.2023 čerpá rodičovskou dovolenou s druhým dítětem. Mateřská dovolená se považuje v plném rozsahu jako výkon práce, za dobu 28 týdnů by tedy měla mít nárok na 86 hodin řádné dovolené za rok 2023?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Jak správně zkrátit dovolenou
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Nárok na dovolenou
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Co přináší novela zákoníku práce
Otázky a odpovědi k dovolené
Nová právní úprava dovolené
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené

Související otázky a odpovědi

Zaručená mzda
Vznik nároku na dovolenou u DPČ
Zpracování mezd pro obecně prospěšnou společnost
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená (mateřská a rodičovská dovolená)
Nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou po neplaceném volnu RD
Dovolená po mateřské dovolené
Nárok na dovolenou v r. 2021 po mateřské dovolené
Dovolená za rok 2021
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Mateřská dovolená, penzijní připojištění a zbývající dovolená
Dovolená při překrývání mateřské a rodičovské dovolené
Nárok na dovolenou - mateřská a rodičovská dovolená
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Nárok na dovolenou po mateřské dovolené
Nárok na dovolenou navazující na mateřskou dovolenou při polovičním úvazku
Výpočet nároku na dovolenou po mateřské
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Správný výpočet dovolené
Dovolená

Související předpisy

§ 216 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce