Rezerva na nevyčerpanou dovolenou k 31. 12. běžného roku

Plné znění otázky

Při propočtu rezervy na nevyčerpanou dovolenou se vychází z průměru hodinnového výdělku za:

a) 3. Q, kdy průměr vidíme na výplatních páskách k 31. 12. běžného roku a tímto průměrem vynásobíme počet hodin nevyčerpané dovolené × 0,338 (soc., zdrav.),

b) 4. Q, kdy průměr vidíme na výplatních páskách za leden následujícího roku.

Máme postupovat při propočtu nebvyčerpané dovolené k 31. 12. dle bodu a) nebo b)?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance

Související články

Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Jak správně zkrátit dovolenou
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Otázky a odpovědi k dovolené
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Inspekce práce a dovolená
Dovolená a svátek

Související otázky a odpovědi

Bezúplatné plnění - dary
Pracovní doba ve dvousměnném provozu
Příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění
Proplacení nevyčerpané dovolené
Dovolená
Výpočet dovolené za odpracované dny
Krácení dovolené
Krácení dovolené za nemoc
Nárok na dovolenou
Převádění dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou navazující na mateřskou dovolenou při polovičním úvazku
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Dovolená
Dovolená po mateřské dovolené
Čerpání dovolené
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Výpočet nároku na dovolenou po mateřské
Výklad ustanovení zákoníku práce k písemné žádosti zaměstnance o převedení dovolené do dalšího roku
Nárok na dovolenou při zkrácení úvazku
Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku

Související předpisy

§ 222, 351 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce