Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání

Agentury práce mohou provádět svou zprostředkovatelskou činnost, pouze pokud mají příslušné povolení ke zprostředkování zaměstnání. Smyslem následujícího článku je popsat způsoby zániku tohoto povolení. Lze je rozdělit na dvě skupiny, buď toto povolení zaniká automaticky (ze zákona), nebo na základě správního rozhodnutí, kdy tuto skupinu je možné dále dělit také na dvě podskupiny, jak bude rozvedeno dále. Důsledkem zániku povolení ke zprostředkování je výmaz agentury práce z příslušné evidence úřadu práce. Pokud subjekt i nadále pokračuje ve zprostředkování zaměstnání, dopouští se přestupku.

Způsoby zániku povolení ke zprostředkování zaměstnání

Podle § 63 odst. 1 zákona o zaměstnanosti zaniká povolení ke zprostředkování zaměstnání následujícími způsoby:

  • smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
  • výmazem podniku zahraniční osoby nebo organizační složky podniku zahraniční osoby z obchodního rejstříku,
  • uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
  • rozhodnutím generálního ředitelství úřadu práce o odejmutí povolení.

Zánik povolení v důsledku smrti fyzické osoby

Vzhledem ke skutečnosti, že povolení…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků