Prodloužení dočasné ochrany a další změny lex Ukrajina

Občané Ukrajiny a v některých případech i příslušníci dalších tzv. třetích států, kteří uprchli před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, měli v minulém roce možnost požádat v členských státech EU o dočasnou ochranu, která byla těmto osobám úvodem poskytnuta v rozsahu jednoho roku.

V této souvislosti je třeba připomenout rozhodnutí Rady ze dne 4. března 2022 [rozhodnutí Rady (EU) 2022/382] o aktivaci mechanizmu dočasné ochrany z důvodu hromadného přílivu osob prchajících z Ukrajiny v důsledku války dle směrnice Rady 2001/55/ES. Přijaté rozhodnutí Rady aktivovalo dočasnou ochranu na počáteční období jednoho roku. Nicméně dle směrnice se toto období může automaticky prodloužit o období šesti měsíců, nejvýše o jeden rok, k čemuž začátkem roku 2023 také na návrh Komise…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků