Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"

Vláda ČR v pondělí dne 18. ledna 2021 uveřejnila usnesení č. 54 o přijetí krizového opatření, které bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 17/2021 Sb. Usnesení vlády umožnilo od 19. října 2020, a to po dobu platnosti nouzového stavu, odlišný postup výkonu některých pracovnělékařských služeb, tedy posuzování zdravotní způsobilosti k práci, nežli tomu je nastaveno dotčenými mezinárodními úmluvami a mezinárodními nebo národními předpisy upravujícími posuzování zdravotní způsobilosti pro výkon práce nebo služby.

Usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021 pokračuje v téměř před rokem nastaveném odlišném postupu realizace pracovnělékařských prohlídek. Příspěvek tohoto druhu by v návaznosti na řešené téma mohl být součástí důstojné heptalogie. Odborné veřejnosti je celá etiologie a geneze všech usnesení vlády, která upravují nebo upravovala pracovnělékařské prohlídky dobře známa. Věřím, že i poslední předložené usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021 je čtenáři nebo dotčené osobě známo. Literárně by se…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků