Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie

Plné znění otázky

Platí stáůe, že pokud zaměstnanec vykonává práci zařazenou v kategorii 1. - THP, tak může být prohlídka (vstupní, periodická i výstupní) provedena u obvodního lékaře zaměstnance? Máme sice i svého smluvního lékaře, ale pokud je to pro zaměstnance výhodnější (časově, místem bydliště) a jeho práce je v 1. kategorii, tak jde ke svému lékaři se žádankou od zaměstnavatele. Je to tak správné, nemusíme posílat úplně všechny zaměstnance jen ke smluvnímu lékaři, se kterým je pro společnost uzavřena smlouva o poskytování lékařských služeb? Děkuji a přeji hezký den

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 12. část - Pracovnělékařské služby a zdravotní prohlídky zaměstnanců
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Lékařské prohlídky žáků a studentů SŠ a VOŠ v souvislosti s praktickou výukou na pracovišti

Související otázky a odpovědi

Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Zaměstnávání žáka
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Vstupní pracovně lékařská prohlídka
Periodické prohlídky zaměstnanců
Lékařské prohlídky
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Výpis ze zdravotní dokumentace
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Platnost posudku o zdravotní způsobilosti k práci – počítání času
Smluvní lékař - lékařské prohlídky
Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky