Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020

Vydáno: 6 minut čtení

Vláda ČR ve středu dne 16. října 2020 usnesením č. 1049 o přijetí krizového opatření umožnila od 19. října 2020, a to po dobu platnosti nouzového stavu, odlišný postup výkonu některých pracovnělékařských služeb, tedy posuzování zdravotní způsobilosti k práci, nežli je nastaven dotčenými mezinárodními úmluvami a mezinárodními nebo národními předpisy upravujícími posuzování zdravotní způsobilosti pro výkon práce nebo služby.

Toto tzv. podzimní usnesení vlády č. 1049 ze dne 16. října 2020 ideově navazovalo na tzv. jarní usnesení vlády č. 214 ze dne 15. března 2020, resp. usnesení vlády č. 280 ze dne 23. března 2020, potažmo usnesení vlády č. 538 ze dne 11. května 2020 a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20020/20

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

Související články

Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Posudkový závěr
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Dohoda o změně druhu práce a právo na odstupné
Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Možnost podání žaloby proti lékařskému posudku
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Procesy posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti, 1. část
Procesy posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti, 2. část
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci

Související předpisy

MZDR 20020/2020-1/OVZ mimořádné opatření - pracovnělékařské služby
110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky
240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
432/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Související otázky a odpovědi

Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Pracovnělékařské služby
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Pracovnělékařské prohlídky soudců
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Vstupní pracovně lékařská prohlídka
Periodické prohlídky zaměstnanců
Vstupní lékařská prohlídka u dohody o provedení práce
Lékařské prohlídky
Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie
Dohoda o pracovní činnosti
Výstupní prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Očkování zaměstnance
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Zaměstnávání žáka