Lékařské prohlídky

Plné znění otázky

S. r. o., 5 zaměstnanců, dle kategorizace prací máme všechny zaměstnance v kategorii 1. Na prohlídky chodí každý ke svému praktickému lékaři. Musíme uzavírat od 1. 11. 2017 smlouvu na poskytování komplexních pracovnělékařských služeb s lékařem? 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 12. část - Pracovnělékařské služby a zdravotní prohlídky zaměstnanců
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Lékařské prohlídky žáků a studentů SŠ a VOŠ v souvislosti s praktickou výukou na pracovišti
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek

Související otázky a odpovědi

Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Zaměstnávání žáka
Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie
Vstupní pracovně lékařská prohlídka
Periodické prohlídky zaměstnanců
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Výpis ze zdravotní dokumentace
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Platnost posudku o zdravotní způsobilosti k práci – počítání času
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Smluvní lékař - lékařské prohlídky

Související předpisy

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách