Vstupní pracovně lékařská prohlídka

Plné znění otázky

Mezinárodní korporace, do které v České republice patří 6 společností, hodlá převést zaměstnance, jejichž pracovní agenda představuje práci pro všechny zmíněné společnosti v ČR, z jedné společnosti do druhé. Každá ze společností je v ČR zapsána v obchodním rejstříku samostatně. Převedeným zaměstnancům tedy vznikne nový pracovní poměr u jiné společnosti dle OR. Musí tito zaměstnanci absolvovat novou vstupní pracovně lékařskou prohlídku, i když pracovní poměr u nové společnosti bude plynule navazovat na předchozí? Zmíněné společnosti mají téhož závodního lékaře.

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 12. část - Pracovnělékařské služby a zdravotní prohlídky zaměstnanců
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Lékařské prohlídky žáků a studentů SŠ a VOŠ v souvislosti s praktickou výukou na pracovišti

Související otázky a odpovědi

Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Zaměstnávání žáka
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie
Periodické prohlídky zaměstnanců
Lékařské prohlídky
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Výpis ze zdravotní dokumentace
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Platnost posudku o zdravotní způsobilosti k práci – počítání času
Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Očkování zaměstnance

Související předpisy

§ 51a, 338-339a, 340 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce