Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)

Plné znění otázky

Máme poslat na výstupní prohlídku uklízečku, když je ve druhé kategorii bez rizika, ale při vstupní prohlídce měla od lékaře uvedeno - zdravotně způsobilá s omezením (bez přetěžování krční a bederní páteře)? 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020

Související otázky a odpovědi

Nerovnoměrná pracovní doba - výpočet mzdy
Podpora nezaměstnanosti a průměrný vydelek
Sleva na dítě - doktorand do 28 let
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Zaměstnávání žáka
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie
Vstupní pracovně lékařská prohlídka
Periodické prohlídky zaměstnanců
Lékařské prohlídky
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Výpis ze zdravotní dokumentace
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Platnost posudku o zdravotní způsobilosti k práci – počítání času
Výstupní prohlídka
Vstupní lékařská prohlídka u dohody o provedení práce

Související předpisy

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)