Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace

Plné znění otázky

Preventivní prohlídky – zdravotní dokumentace Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem – dále SŠ. Naše zaměstnance vysíláme na lékařské preventivní prohlídky u našeho smluvního lékaře. Pokud není náš smluvní lékař současně jeho ošetřujícím lékařem, musí si daný zaměstnanec přinést výpis ze zdravotní dokumentace od svého lékaře. Jak starý může být tento výpis ze zdravotní dokumentace? (Např. 3 měsíce před preventivní pohlídkou)? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Kompenzační bonus při souběhu OSVČ, HPP a rodičovského příspěvku
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Praktická výuka u těhotných studentek
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Kategorizace práce - smluvní lékař
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Zaměstnávání žáka
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Výpis ze zdravotní dokumentace
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Stávka a její vliv na dovolenou
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka

Související články

Několik poznámek ke školním úrazům
Zdroje zábavy i poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví pro děti a mládež v prostředí internetu
Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Odškodňování školních úrazů
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Výtvarná soutěž pro mladé je zahájena
(Ne)bezpečný svět chemie
Výtvarná soutěž "Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého"
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Odpovědnost školy za úraz žáka
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
BOZP mladistvých zaměstnanců
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19

Související předpisy

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách