Periodické prohlídky zaměstnanců

Plné znění otázky

Jak často mají zaměstnanci absolvovat periodickou prohlídku, pokud vykonávají práce zařazené okresní hygienickou stanicí v kategorii 1 nebo 2 bez rizika? Jedná se ale i o práce na vysokozdvižném vozíku nebo obsluhu ručního jeřábu, zámečnické práce či obsluhu pily (což je druhá riziková kategorie). Mají mít tedy zaměstnanci prohlídky jednou za 5 let, jsou-li ve věku do 50 let, nebo jednou za 4 roky?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 12. část - Pracovnělékařské služby a zdravotní prohlídky zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Pracovnělékařská prohlídka
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Zaměstnávání žáka
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie
Vstupní pracovně lékařská prohlídka
Lékařské prohlídky
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Výpis ze zdravotní dokumentace
Platnost posudku o zdravotní způsobilosti k práci – počítání času
Periodická prohlídka zaměstnance po dovršení 50 let věku
Smluvní lékař - lékařské prohlídky

Související předpisy

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)