Hrazení nákladů kontraktorů

Plné znění otázky

Společnost najala několik dodavatelů fyzických osob - kontraktorů, kteří pro firmu pracují na základě smlouvy o dílo. V souvislosti s výkonem nasmlouvaných činností kontraktoři cestují, účastní se konferencí apod. Náklady na tyto cesty či konference (letenky, ubytování, doprava) hradí za kontraktory přímo naše společnost, aby se snížila administrativa s přefakturováním. Argumentujeme tím, že náklady by stejně kontraktoři zahrnuli do své faktury, takže dopad do nákladů naší společnosti je stejný. Je tento postup správný nebo nese nějaká rizika na straně společnosti či kontraktorů? Někteří kontraktoři jsou plátci DPH.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku

Související články

Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Příprava zákona o zahraniční službě
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Cestovní náhrady 2023
Cestovní náhrady 2024
Určení a změna pravidelného pracoviště
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Krácení cestovních náhrad
Zaměstnanec české s. r. o. na Slovensku
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Cesty z bydliště do sídla firmy
Pracovní cesty do zahraniční - pracovní cesta
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Služební vůz - pracovní pohotovost
Kdy vydávat stravenky?
Firemní vs soukromá cesta automobilem mezi místy výkonu práce zaměstnance
Zaokrouhlení náhrady za práci na dálku
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Teambuilding
Platba vysoké školy zaměstnanci
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu
Cestovní náhrady - neúspěšných uchazečů o zaměstnání
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma

Související předpisy

§ 6, 7, 23 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů