Zaokrouhlení náhrady za práci na dálku

Plné znění otázky

Dle vyhlášky MPSV náleží zaměstnanci za práci na dálku 4,60 Kč za každou započatou hodinu. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci náhradu ve výši 7,50 Kč za každou započatou hodinu. Při odpracování 8hodin je celková náhrada 60 Kč. Jaký způsob je správně při zaokrouhlení náhrady dle vyhlášky ve výši 36,80 Kč, z které zaměstnanec neodvádí daň, SP a ZP? Předpokládáme správně, že musíme náhradu ve výši 36,80 Kč, zaokrouhlit na celé koruny dolů tzn. 36 Kč, jelikož bychom při zaokrouhlení na 37 Kč museli přidaňovat ještě 0,20 Kč (obdobný způsob stravenkového paušálu)? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Snížení základu daně: úvěr
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince

Související články

Příprava zákona o zahraniční službě
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Home office ze zahraničí a jeho úskalí
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021

Související otázky a odpovědi

Vytýkací dopis zaměstnancí
Krácení dovolené
Úklidové služby
Firemní vs soukromá cesta automobilem mezi místy výkonu práce zaměstnance
Služební vůz - pracovní pohotovost
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Krácení cestovních náhrad
Zaměstnanec české s. r. o. na Slovensku
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Místo výkonu práce
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Pracovní cesty do zahraniční - pracovní cesta
Kdy vydávat stravenky?
Cesty z bydliště do sídla firmy
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Hrazení nákladů kontraktorů
Home office u servisního technika
Práce z domova - místo výkonu práce
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek

Související předpisy

§ 190a zákona 262/2006 Sb., zákoník práce