Daňové aktuality

Vydáno: 1 minuta čtení

Prohlášení k dani

Do 15. 2. 2019 by měli zaměstnanci podepsat u zaměstnavatele Prohlášení k dani na rok 2019. Nový (dvoustránkový) tiskopis, vzor č. 26, je k dispozici na stránkách Finanční správy. Lze dosud použít dřívější čtyřstránkový tiskopis, ne však ve všech případech. Zaměstnanci mohou zároveň požádat o roční zúčtování za rok 2018, a to pomocí nového tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh.

"Školkovné"

Dle generálního finančního ředitelství jsou pro uplatnění slevy na dani za umístění dítěte předmětem slevy částky, které se vztahují k faktickému umístění dítěte v daném roce (tedy za zdaňovací období 2018). Není rozhodující okamžik úhrady těchto částek.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Odpovědi na dotazy plátců daně
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Školkovné
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Sleva na poplatníka na dani z příjmů u daňového nerezidenta
Dvakrát uplatněná sleva na poplatníka
Prohlášení poplatníka
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Sleva na dani - student
Uplatnění slevy na invaliditu
Základní sleva na invaliditu
Sleva na studenta v DPFO
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Odpočet úroků z úvěru na bydlení
Sleva na studenta při zanechání studia
Společnost - sleva na EET
Sleva na dani - na druhého z manželů
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků