Gamifikace v oblasti získávání, výběru i vzdělávání zaměstnanců

Vydáno: 23 minut čtení

Atraktivitu a lákavost her netřeba dlouze představovat. Hry jednotlivce nejenže baví, ale především dokáží upoutat pozornost jednotlivců na dlouhé hodiny. Není tak překvapením, že potenciálu her si všimli již mnozí zaměstnavatelé a herní prvky využívají nejen při získávání a výběru zaměstnanců, ale také v rámci jejich vzdělávání. Gamifikace tak postupně obsazuje přední místa v moderních trendech personalistiky.

Gamifikace v oblasti získávání, výběru i vzdělávání zaměstnanců
Ing.
Lenka
Farkačová
Ph.D.
Hned na začátku je potřeba zdůraznit, že hra není totéž, co gamifikace. Gamifikace si „půjčuje“ prvky a nástroje hry a herního prostředí, ale jejím cílem není pobavit hráče, ale dosahovat stanovených specifických cílů ve spojení s herním zážitkem.
Tento specifický cíl může být v podobě upoutání pozornosti potenciálních zaměstnanců, jejich testování nebo přímo vzdělávání zaměstnanců stávajících.
Existuje poměrně pestrá škála HR aktivit a procesů, v rámci kterých lze využít gamifikaci. Ovšem následující text je zaměřen především na oblast náboru a vzdělávání. Právě nábor neboli získávání a výběr zaměstnanců a jejich následné zapojování do organizace jsou jedny z klíčových oblastí řízení lidských zdrojů.
Dva v jednom: Využití gamifikace při získávání zaměstnanců i při výběru nejlepšího kandidáta
Ač má řízení lidských zdrojů celou řadu klíčových aktivit a úkolů, lze jednoznačně říci, že získávání a výběr zaměstnanců jsou jistou stálicí co do důležitosti těchto procesů. Účelem získávání zaměstnanců je oslovit ideální kandidáty na otevřenou pozici, zatímco účelem výběru je ze zúženého souboru kandidátů zvolit „toho nejlepšího“.
Důležitost činností v oblasti získávání a výběru zaměstnanců je v případě České republiky podporována i vnějšími vlivy, například v podobě dlouhodobě nízké míry nezaměstnanosti či celkového demografického vývoje společnosti. Netřeba pak explicitně zdůrazňovat, že
z kvality procesů získávání a výběru zaměstnanců se odvíjí i schopnost organizace dosáhnout stanovených cílů
.
V rámci procesu získávání a výběru je nutné vytvořit atraktivní nástroj, který potenciálního zaměstnance zaujme a v ideálním případě dokáže také
identifikovat dovednosti uchazeče
a vyhodnotit tak, zda uchazeč splňuje požadavky organizace, respektive nároky práce. Právě gamifikace může při identifikaci dovedností a jejich úrovně v mnohém pomoci. Navíc celý proces náboru je možné zrychlit. Mimo testování úrovně schopností kandidáta pomáhá gamifikace také kandidátovi blíže
přiblížit a představit prostředí firmy
(například díky simulované platformě práce).
Důkazem, že gamifikace v oblasti získávání a výběru zaměstnanců není jen módním výstřelkem posledních několika let, je L’Oréal. Právě L’Oréal v roce 2012 spustil další kolo online hry nazvané Reveal. Tato hra byla otevřena studentům a absolventům. Ti si během hraní vyzkoušeli řešit problémy a agendu z oblastí, jako je
marketing
, finance, výzkum a vývoj apod. Pokud hráč splnil stanovená kritéria, mohl pokračovat ve hře dál. Celá hra trvala 10 hodin a nebylo úplně snadné ji dokončit. Cíl hry byl pro hráče předem zřejmý: být vybrán na stáž nebo pozici na plný úvazek v preferované části organizace, jako j

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Pre-employment background screening
Stres na pracovišti a stres management v pracovním prostředí
Lidský kapitál a efektivnost investic do lidských zdrojů
ISO a ESG pro udržitelný růst organizace
Specifika řízení výkonu zaměstnanců v případě dlouhodobého výkonu práce na dálku
K čemu a jak lze při řízení sebe sama využít autosugesci a meditování a jak posílit svou schopnost poradit sobě samému
Efektivní motivační programy
Koučování zaměstnanců, jeho cíle a metody
Personální manuál jako nástroj metodické podpory personálně řídících činností
Virtuální realita a další trendy ve vzdělávání zaměstnanců
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí
Zpracování fotografií zaměstnanců v souladu s GDPR
Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému
Stanovení cíle práce jako motivačního nástroje zaměstnanců
Poskytování prostředků k výkonu odborové činnosti má své hranice
Personální organizace a její rozvoj
Příčiny a důsledky demotivace zaměstnanců
Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy

Související otázky a odpovědi

Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Dvě odborové organizace
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace pracovních smluv
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Uchování kopií dokladů
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Práce na dálku u DPP
Archivace docházky
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Odmítnutí pracovního úkolu