K čemu a jak lze při řízení sebe sama využít autosugesci a meditování a jak posílit svou schopnost poradit sobě samému

Vydáno: 26 minut čtení

Důležitým předpokladem osobní výkonnosti je schopnost řídit sebe sama. Ta je často chápána především jako schopnost řídit čas. Její důležitou a většinou ještě podstatnější součástí je však schopnost osvojit si některé mentální techniky, které nám při řízení sebe sama napomohou. Jde o techniky, které nám usnadní změnit naše chování na základě lepšího ovládání svých emocí, proměny svých zvyků, vyšší koncentrace pozornosti i vyšší schopnosti si s řešením osobních problémů sami poradit. V praxi jde nejčastěji o metodu autosugesce, meditace a překonání tzv. Šalamounova paradoxu. V čem tyto metody spočívají?

K čemu a jak lze při řízení sebe sama využít autosugesci a meditování a jak posílit svou schopnost poradit sobě samému
doc.
dr.
Jan
Urban
CSc.
Ani jedna z těchto mentálních metod, tedy metod řízení naší mysli a cíleného ovlivňování našeho uvažování, rozhodování či jednání, není ničím novým. Lidé je využívají přirozeně a spontánně, prakticky od nepaměti, většinou aniž si to plně uvědomují. O to důležitější je se s těmito metodami seznámit podrobněji, a poznat, v čem spočívá jejich potenciál.
Co je autosugesce a jak ji používat
Autosugesce je velmi jednoduchou, a často i účinnou metodou, umožňující nám „řídit“ či kontrolovat svou smysl, a to způsobem odpovídajícím našim potřebám. Není ničím mimořádným ani složitým: ať už si to uvědomujeme, nebo ne, velmi pravděpodobně ji již využíváme, a to dokonce možná po většinu svého života.
Pomáhá nám především tím, že zvyšuje naši sebedůvěru, pomáhá nám změnit své pojetí sebe sama, překonat své nepříliš produktivní zvyklosti, podpořit svou energii nebo se naopak uvolnit. Je však třeba ji využívat správně, v zájmu svých cílů a nikoli proti nim.
Příklad č. 1:
Pokud jsme si v určité situaci
řekli,
že bychom se měli uklidnit a přestat se obávat, že bychom se měli soustředit, usmívat se nebo zhluboka dýchat, použili jsme autosugesce, i když jsme její potenciál možná nevyužili naplno. Podobně jsme ji použili i tehdy, když jsme si řekli, že je důležité, abychom se následující den vzbudili v určitý čas. Společným jmenovatelem autosugestivních metod je totiž vliv slov a obrazů na naši mysl.
Nejsnadnější metody autosugesce
Autosugesce se může opírat o různé metody „mentálního programování“ či usměrňování vlastní mysli. Tyto metody jsou však vesměs poměrně snadno dostupné a nevyžadují žádnou složitou dovednost ani trénink.
Metody autosugesce lze využít v nejrůznějších situacích, například tehdy, chceme-li změnit své jednání, čelit obavám či úzkosti, například překonat trému z veřejného vystoupení. Lze je použít i tehdy, snažíme-li se posílit svou výkonnost nebo efektivitu, ať již v práci, sportu či osobním životě.
Některé z nich vyžadují silnější koncentraci, a lze je proto lépe využívat především tehdy, jsme-li sami a dokážeme omezit rušivé vlivy okolí, například v době před usnutím. Jiné tak vysokou koncentraci nepotřebují. Některé využívají vlastních slov, jiné pracují s obrazy sebe sama, které si záměrně vytváříme.
K hlavním technikám autosugesce patří metody „
pozitivního prohlášení
“, „
vizualizace
“, a „
hraní role
“. Jednotlivé

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby

Související články

Proč se (občas) mýlíme, i když jsme o své pravdě pevně přesvědčeni
Efektivní motivační programy
Motivační nástroje vedoucího
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Jak lépe nakládat s časem organizace
Audit personálních a manažerských rizik organizace
Co znamená řídit výkon zaměstnanců
Motivace zaměstnanců
Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Personální organizace a její rozvoj
Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy
Stres na pracovišti a stres management v pracovním prostředí
Lidský kapitál a efektivnost investic do lidských zdrojů
Implementace diversity managementu v pracovním prostředí
Gamifikace v oblasti získávání, výběru i vzdělávání zaměstnanců
Jak čelit argumentačním faulům a rétorickým trikům
ISO a ESG pro udržitelný růst organizace
Specifika řízení výkonu zaměstnanců v případě dlouhodobého výkonu práce na dálku
Zásady úspěšné řídicí komunikace

Související otázky a odpovědi

Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Dvě odborové organizace
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace pracovních smluv
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Uchování kopií dokladů
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Práce na dálku u DPP
Archivace docházky
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Odmítnutí pracovního úkolu
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla