Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

Plné znění otázky

Jak je to s poskytnutím náhrady mzdy a následné refundace mzdy ze strany ČSSZ za pracovní volno související s akcí pro děti a mládež dle § 203 odst. 2 písm. h) ZP, když se jedná o týden v říjnu, kde byl ve čtvrtek 28. 9. svátek? Zaměstnanec požádal o uvolnění od pondělí 25. 9. do pátku 29. 9. Proplácíme mu náhradu mzdy za pondělí až středu a za pátek? A za čtvrtek mu náleží náhrada za svátek? A refundováno nám bude jen za 4 dny? Nebo má volno celý týden a náleží mu náhrada mzdy za celý týden a nám následně refundace náhrady mzdy? Setkali jsme se s názorem ČSSZ v období července (svátky 5. a 6. 7.) jednak, že proplatili i svátky, a z jiné pobočky ČSSZ u jiného zaměstnance, že svátky refundovat odmítli. Jak je to prosím správně?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Vyhledání nového zaměstnání
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Přestěhování
Vlastní svatba
Dovolená versus překážky v práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Prostoj
Svatba blízké osoby
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Výkon práce pro účely dovolené

Související články

Darování krve a krevní plazmy
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Nový svátek v roce 2016
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Neplacené volno zaměstnance
Překážky v práci
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Exekuce a pěstounství
Kadeřnické služby jako benefit
Zdanění příjmu v Nizozemí
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Pracovní volno s náhradou mzdy
Doprovod k lékaři
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Placené volno na pohřeb babičky
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Práce přesčas ve státní svátek
Darování krve (krevní plazmy)
Placené volno - časové rozmezí
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Neproplacená dovolená
Pracovní volno, jednání u notáře
Práce ve svátek
Proplacení dovolené
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Náhrada za svátek - žádost Antivirus

Související předpisy

§ 203 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce