Osobní překážky v práci - doprovod

Plné znění otázky

Dle NV č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, bodu 8. Doprovod a) Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. Co je myšleno pod pojmem "nejvýše však na 1 den"? Jedná se o 1 den v měsíci, v roce?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Prodej nemovitosti
Datum vyhotovení pracovní smlouvy
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Doprovod k lékaři
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Podíly na zisku a program Antivirus
Očkování proti covid-19 jako překážka v práci
Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Překážka v práci
Posun času a překážka
Překážka na straně zaměstnance
Úhrada sick day
Náhrada platu za testování
Překážky v práci z důvodu zdravotní nezpůsobilosti
Zkušební doba
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele

Související články

Překážky v práci na straně zaměstnance
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Překážky v práci
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neplacené volno zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Darování krve a krevní plazmy
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění

Související pracovní situace

Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Dovolená versus překážky v práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Vlastní svatba
Výkon práce pro účely dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce