Mzda řidičů

Plné znění otázky

Řidič má měsíční mzdu. Jede ve svátek do zahraničí. V autě jsou řidiči 24 hodin. Kolik hodin se jim může zaplatit za tento svátek?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Souběh příplatků
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Práce ve svátek
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Provizní odměna za práci a svátek
Nový svátek v roce 2016
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Principy a podmínky odměňování práce přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas

Související otázky a odpovědi

Práce ve svátek
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Práce ve svátek
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Náhrada mzdy za práce ve svátek - dvousměnný provoz
Práce přesčas a její proplacení
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Práce ve svátek ve třísměnném provozu
Proplacení svátků ve mzdě
Práce ve svátek - všední den
Příplatek za práci v sobotu a neděli
Délka pracovní doby
Práce ve ztíženém prostředí
Příplatky a dohoda o provedení práce
Příplatky při sedmidenním pracovním týdnu
Příplatek za sobotu a neděli
Výpočet dělené směny

Související předpisy

168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
§ 78, 109, 115 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce