Výjezd při pracovní pohotovosti

Plné znění otázky

Našim zaměstnancům vyplácíme příplatek za domácí pohotovost o víkendu ve výši 10 % průměrného výdělku. Pokud nastane v době pohotovosti výjezd, má zaměstnanec nárok na příplatek za pohotovost a zároveň na příplatek za práci o víkendu? Nebo při výjezdu ztrácí nárok na příplatek za pohotovost? Poznámka: za přesčasy si zaměstnanci vybírají náhradní volno.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Práce ve svátek
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Provizní odměna za práci a svátek
Principy a podmínky odměňování práce přesčas
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Příplatek za práci v sobotu a neděli
Příplatek za sobotu a neděli
Práce v sobotu
Práce ve svátek
Příplatek za práci v sobotu
Příplatek za svátek o víkendu
Délka pracovní doby
Příplatky při třísměnném provozu
Práce ve ztíženém prostředí
Práce ve svátek
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Příplatky a dohoda o provedení práce
Výpočet dělené směny
Příplatek za noční a odpolední směnu
Příplatky za práci v noci a v neděli
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Dohodáři na home office a příplatky za víkendy, svátky

Související předpisy

§ 78. 1. h) zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 95, 109, 114, 118, 126, 127, 140 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce