Pojistné zahraničního zaměstnance

Plné znění otázky

Český zaměstnavatel (česká právnická osoba, s. r. o.) zaměstnává slovenského občana, který získal formulář A1 s tím, že odvody sociálního a zdravotního pojištění se odvádějí na Slovensko. Český zaměstnavatel tedy odvádí příslušné slovenské zdravotní pojišťovně za tohoto zaměstnance 14 % z příjmu (10 % zaměstnavatel, 4 % zaměstnanec) a 36,4 % odvádí do sociálního systému na Slovensko (25,2 % zaměstnavatel a 9,4 % zaměstnanec). V tuto chvíli nám jde o sociální pojištění a o tu část 9,4 %, která by se měla srážet zaměstnanci. Máme zato, že tato částka má být standardně sražena zaměstnanci, tj. že jí de facto ze svého příjmu hradí zaměstnanec. Nicméně se k nám dostal názor, že je možnost či povinnost, že tuto částku může hradit namísto zaměstnance zaměstnavatel, tj. že ji nesráží zaměstnanci, ale hradí je ze svého (jako svůj náklad). 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Ošetřovné
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související články

Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Novela zákona o zaměstnanosti a zdravotní pojištění
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání cizinců v České republice
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Daňové aktuality
Zaměstnávání cizinců z třetích zemí z pohledu plnění povinností v sociálním zabezpečení

Související otázky a odpovědi

Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Zaměstnání malého rozsahu
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Pracovněprávní úprava postavení jednatele jako likvidátora společnosti
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Den nástupu
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Stravenkový paušál a DPP

Související předpisy

§ 2. 2, 3 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 22. 1. b) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 38h zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6. 3, 12 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů