Lékařské prohlídky u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti

Plné znění otázky

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Musí mít vstupní lékařskou prohlídku, případně periodickou prohlídku i zaměstnanec, který pracuje na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti? Jedná se např. o výkon práce dohledu nad žáky, učitele, uklízečky.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Souběžná činnost
Uplynutí doby

Související články

Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Co přináší novela zákoníku práce
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Cesta do zaměstnání
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Zaměstnávání brigádníků
Dohoda o změně druhu práce a právo na odstupné
Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence

Související otázky a odpovědi

Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
DPP - vstupní prohlídka
Vstupní lékařská prohlídka u dohody o provedení práce
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Úhrada vstupní lékařské prohlídky
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Pracovní úraz - externí pracovník
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Invalidní důchod I. stupně
Bezpečnostní listy na pracovišti
Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru
Převedení na jinou pracovní pozici z důvodu zdravotního posudku
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti

Související předpisy

§ 59 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách