Dohoda o změně druhu práce a právo na odstupné

Vydáno: 10 minut čtení

Další lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb a z něho vyplývající posudkový závěr, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu dosavadní práce a následné kroky opět dovedly zaměstnavatele až k Nejvyššímu soudu. Může se stát, že tato situace není nakonec vyřešena ani převedením zaměstnance na jinou vhodnou práci, ani rozvázáním pracovního poměru výpovědí, ale mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dojde k dohodě o změně obsahu pracovní smlouvy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně co do druhu práce.

Bohužel, i k výkonu této nové práce bude třeba zaměstnanec po čase shledán dlouhodobě zdravotně nezpůsobilým a pracovní poměr z tohoto důvodu skončí. Pokud mu v této souvislosti vznikne právo na odstupné dle ustanovení § 67 odst. 2 zákoníku práce, které kalendářní čtvrtletí je rozhodné pro zjištění průměrného (měsíčního) výdělku za tímto účelem? Právě této otázky se týkal soudní spor, který rozhodl Nejvyšší soud svým rozsudkem ze dne 28. 4. 2021, sp. zn. 21 Cdo 3396/2020.

Popis případu

Zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele jako kameník a výrobní dělník. Dne 30. 4. 2015 u něho byla zjištěna nemoc z povolání (syndrom karpálního tunelu), v jejímž důsledku dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost. Dne 21. 9. 2015 došlo mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem k uzavření dohody o změně obsahu pracovní smlouvy spočívající v tom, že zaměstnanec bude nově vykonávat práci na pozici výstupní kontrola, vazač.

V době od října 2015 do srpna 2016 však zaměstnanec ani tuto práci nevykonával, a to z důvodu dočasné pracovní neschopnosti.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odstupné
Převedení na jinou práci
Druh a místo výkonu práce
Odstupné
Převedení na jinou práci

Související články

Převedení zaměstnance na jinou práci
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Posudkový závěr
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Možnost podání žaloby proti lékařskému posudku
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Převedení na jinou práci vs. výpověď z pracovního poměru a odstupné
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a právo na odstupné

Související otázky a odpovědi

Pracovnělékařská prohlídka
Výpis ze zdravotní dokumentace
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Periodická prohlídka zaměstnance po dovršení 50 let věku
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Pracovnělékařské služby
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Noční směny a lékařské prohlídky po 1. 1. 2018
Lékařské prohlídky u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
Výstupní prohlídka
Periodická prohlídka - návaznost na další prohlídku
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)