Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení

Plné znění otázky

Náš zaměstnanec je více než rok v pracovní neschopnosti, která nesouvisí s výkonem jeho práce. Je bohužel čím dál tím zřetelnější, že se do práce už nebude moci vrátit a bude mu s nenulovou pravděpodobností přiznán invalidní důchod. Na jaké možné scénáře bychom se měli (jako zaměstnavatel) v souvislosti s uzavřeným pracovním poměrem připravit a jak při nich máme postupovat?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dočasné přidělení zaměstnance
Přeložení
Převedení na jinou práci
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Co přináší novela zákoníku práce
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Cesta do zaměstnání
Piloti letadel nově i jako OSVČ
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Převedení zaměstnance na jinou práci
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací o době určité
Klady a zápory sdíleného pracovního místa

Související otázky a odpovědi

Stravenkový paušál
Paušální daň
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Vstupní lékařská prohlídka u dohody o provedení práce
Převedení na jinou pracovní pozici z důvodu zdravotního posudku
DPP - vstupní prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Úhrada vstupní lékařské prohlídky
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Lékařské prohlídky u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru
Invalidní důchod I. stupně
Bezpečnostní listy na pracovišti
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Pracovní úraz - externí pracovník
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Periodická prohlídka - návaznost na další prohlídku
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)