Vstupní lékařská prohlídka u dohody o provedení práce

Plné znění otázky

Uzvařeli jsme s pracovníkem dohodu o provedení práce - úklid kanceláře, na 20 hodin měsíčně. Musí předložit doklad od lékaře potvrzující způsobilost vykonávat tuto práci?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Souběžná činnost
Uplynutí doby

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Co přináší novela zákoníku práce
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Cesta do zaměstnání
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Zaměstnávání brigádníků

Související otázky a odpovědi

Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Lékařské prohlídky u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
DPP - vstupní prohlídka
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Úhrada vstupní lékařské prohlídky
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Bezpečnostní listy na pracovišti
Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru
Převedení na jinou pracovní pozici z důvodu zdravotního posudku
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Pracovní úraz - externí pracovník
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Invalidní důchod I. stupně
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)

Související předpisy

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách