Úhrada vstupní lékařské prohlídky

Plné znění otázky

Vzhledem k tomu, že nabyl účinnost od 1. 11. 2017 zákon č. 202/2017 Sb., mám dotaz k proplacení vstupní lékařské prohlídky. Musí zaměstnavatel hradit vstupní lékařskou prohlídku po uzavření pracovně právního vztahu vždy?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vstupní lékařská prohlídka
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související články

Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Cesta do zaměstnání
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Přestávky v práci
Posudkový závěr
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky

Související otázky a odpovědi

Zvláštní způsob určení platového tarifu
Doplatek mzdy
Daňové zvýhodnění o prázdninách
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
DPP - vstupní prohlídka
Vstupní lékařská prohlídka u dohody o provedení práce
Lékařské prohlídky u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
Pracovní úraz - externí pracovník
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Invalidní důchod I. stupně
Bezpečnostní listy na pracovišti
Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru
Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
Převedení na jinou pracovní pozici z důvodu zdravotního posudku
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ

Související předpisy

§ 59. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách