Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence

Vydáno: 5 minut čtení

Obdrží-li zaměstnavatel od poskytovatele pracovnělékařských služeb lékařský posudek obsahující posudkový závěr, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu dosavadní práce, má povinnost převést zaměstnance na jinou vhodnou práci, resp. rozvázat s ním pracovní poměr výpovědí. Pokud zvolí první variantu, je zaměstnavatel povinen dle ustanovení § 41 odst. 7 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, předem projednat se zaměstnancem důvod takového převedení a dobu, po kterou má trvat.

Vyzve-li zaměstnavatel zaměstnance, aby se dostavil do zaměstnání za účelem projednání jeho případného převedení na jinou práci, a zaměstnanec takové výzvy neuposlechne, lze jeho absenci považovat v daném případě za neomluvenou, a dokonce jako důvod k rozvázání pracovního poměru třeba okamžitým zrušením? Právě takovými otázkami se nedávno zabýval Nejvyšší soud. Své závěry vyslovil v rozsudku ze dne 28. 4. 2021, sp. zn. 21 Cdo 535/2021.

Popis případu

Zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele jako řidič. Na základě jeho vyžádání

Související dokumenty

Související pracovní situace

Převedení na jinou práci
Převedení na jinou práci

Související články

Převedení zaměstnance na jinou práci
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neomluvená absence zaměstnance
Kolik neomluvených absencí v práci stačí podle soudů na okamžité zrušení pracovního poměru?
Dohoda o změně druhu práce a právo na odstupné
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Posudkový závěr
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Možnost podání žaloby proti lékařskému posudku
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Je pracovnělékařský posudek závazný?
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky

Související otázky a odpovědi

Pracovnělékařská prohlídka
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Zdravotní způsobilost zaměstnance - stavbyvedoucího a řidiče
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Pracovnělékařské prohlídky soudců
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Výpis ze zdravotní dokumentace
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Periodická prohlídka zaměstnance po dovršení 50 let věku
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Pracovnělékařské služby
Lékařské prohlídky u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
Lékařská prohlídka u dohody o provedení práce
Výstupní prohlídka
Vstupní lékařská prohlídka u dohody o provedení práce
Noční směny a lékařské prohlídky po 1. 1. 2018
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pracovnělékařská péče - mimořádné prohlídky po dlouhodobé nemoci

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a právo na odstupné