Srážky, exekuce, daňový bonus

Plné znění otázky

Na zaměstnance přišel exekuční příkaz podle § 277 o. s. ř. a podle § 52 o. s. ř. Spadá do těchto srážek i daňový bonus, který mu vzniká při výpočtu mzdy? Kdy lze postihnout při srážkách ze mzdy i daňový bonus? 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zaměstnanec v exekuci
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Exekuční srážky v roce 2017
Exekuce a odstupné
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Exekuce vedená soudním exekutorem a daňové přiznání
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Exekuční příkaz - srážky ze mzdy a přikázání jiné pohledávky
Srážky ze mzdy - čistá mzda
Rozhodný příjem pro dávky státní sociální podpory
Zaměstnanec a insolvence
Exekuce
Insolvence zaměstnance
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Výpočet srážky ze mzdy po 1. 6. 2019
Zaměstnanec s exekucí, sražení zálohy na pracovní cestu
Exekuce - oznamovací povinnost při nástupu do zaměstnání
Výpočet exekuce z odměny zastupitele
Exekuce/odstupné
Exekuce
Srážky ze mzdy - cestovné
Pořadí exekucí

Související předpisy

§ 52 zákona 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
§ 35c zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 277, 312 zákona 99/1963 Sb. občanský soudní řád