Evropský průkaz zdravotního pojištění a "nové kartičky" VZP ČR

Vydáno: 9 minut čtení

Občan s trvalým pobytem na území České republiky je ze zákona povinně účasten v českém systému veřejného zdravotního pojištění a na základě této skutečnosti je také držitelem průkazu pojištěnce (Evropského průkazu zdravotního pojištění - EPZP, mezinárodní zkratka EHIC - European Health Insurance Card). Tento průkaz mu vystavuje jeho česká zdravotní pojišťovna. Na základě tohoto průkazu má pak český pojištěnec nárok na konkrétně definovaný rozsah hrazené péče, jak je dále uvedeno.

Typy průkazů

V českém systému veřejného zdravotního pojištění existuje několik typů průkazu pojištěnce, zakládajících nárok na poskytnutí příslušného rozsahu hrazených služeb (zdravotní péče). Na průkazu je vždy uvedeno, která z českých zdravotních pojišťoven průkaz svému pojištěnci vydala. Zdravotnická zařízení, jakož i samotní držitelé průkazu by vždy měli věnovat pozornost i vyznačené době platnosti průkazu.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (obdobně i ostatní české zdravotní pojišťovny) vystavuje několik typů průkazů pojištěnce.

"Standardní" průkaz pojištěnce

Jedná se o modrý plastový průkaz, který je (kromě českých občanů) vydáván podle evropských směrnic i některým osobám z členských států EU včetně Norska, Islandu, Lichtenštejnska (státy Evropského hospodářského prostoru - EHP) a Švýcarska. Osoby z těchto států se stávají držitelem průkazu české zdravotní pojišťovny typicky v situaci, kdy začnou pouze v ČR vykonávat výdělečnou činnost, tedy zaměstn

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské

Související články

Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Plátci pojistného a změna zdravotní pojišťovny
Kdy a jak hraje roli změna zdravotní pojišťovny?
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Co je ve zdravotním pojištění vyloučeno
Zaměstnavatelé a postupy ve zdravotním pojištění v roce 2020
Zaměstnanci a příjmy zdravotní pojišťovny
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Pohledávky nevymáhané zdravotními pojišťovnami
Kontrola jako důležitá součást činnosti zdravotních pojišťoven
Jak se tvoří příjmy zdravotních pojišťoven
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
Chyby zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění a jejich náprava
Změna zdravotní pojišťovny a její dopady
Když ve zdravotním pojištění vznikne dluh
Zohlednění nedostatků v plnění povinností zaměstnavatele zdravotní pojišťovnou
Platby státu a odpočty od 1. 1.2020 ve zdravotním pojištění
Pohledávky, závazky a jejich promlčení ve zdravotním pojištění
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021

Související otázky a odpovědi

Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Účast na zdravotním pojištění
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Odměny členů orgánů právnických osob
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Odměna pěstouna a výkon SVČ