Evropský průkaz zdravotního pojištění a "nové kartičky" VZP ČR

Vydáno: 9 minut čtení

Občan s trvalým pobytem na území České republiky je ze zákona povinně účasten v českém systému veřejného zdravotního pojištění a na základě této skutečnosti je také držitelem průkazu pojištěnce (Evropského průkazu zdravotního pojištění - EPZP, mezinárodní zkratka EHIC - European Health Insurance Card). Tento průkaz mu vystavuje jeho česká zdravotní pojišťovna. Na základě tohoto průkazu má pak český pojištěnec nárok na konkrétně definovaný rozsah hrazené péče, jak je dále uvedeno.

Typy průkazů

V českém systému veřejného zdravotního pojištění existuje několik typů průkazu pojištěnce, zakládajících nárok na poskytnutí příslušného rozsahu hrazených služeb (zdravotní péče). Na průkazu je vždy uvedeno, která z českých zdravotních pojišťoven průkaz svému pojištěnci vydala. Zdravotnická zařízení, jakož i samotní držitelé průkazu by vždy měli věnovat pozornost i vyznačené době platnosti průkazu.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (obdobně i ostatní české zdravotní pojišťovny) vystavuje několik typů průkazů pojištěnce.

"Standardní" průkaz pojištěnce

Jedná se o modrý plastový průkaz, který je (kromě českých občanů) vydáván podle evropských směrnic i některým osobám z členských států EU včetně Norska, Islandu, Lichtenštejnska (státy Evropského hospodářského prostoru - EHP) a Švýcarska. Osoby z těchto států se stávají držitelem průkazu české zdravotní pojišťovny typicky v situaci, kdy začnou pouze v ČR vykonávat výdělečnou činnost, tedy zaměstn

Související dokumenty

Související články

Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Plátci pojistného a změna zdravotní pojišťovny
Kdy a jak hraje roli změna zdravotní pojišťovny?
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Pohledávky nevymáhané zdravotními pojišťovnami
Kontrola jako důležitá součást činnosti zdravotních pojišťoven
Jak se tvoří příjmy zdravotních pojišťoven
Zaměstnavatelé a postupy ve zdravotním pojištění v roce 2020
Co je ve zdravotním pojištění vyloučeno
Zaměstnanci a příjmy zdravotní pojišťovny
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich důsledky
Změna zaměstnavatele a dopady pro pojištěnce ve zdravotním pojištění
Jak předejít sankcím ze strany zdravotní pojišťovny
Zdravotní pojištění - co se k 1. 1. 2018 nemění
Kdy a jak hraje roli změna zdravotní pojišťovny?
Platby státu a odpočty od 1. 1.2020 ve zdravotním pojištění
Chyby zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění a jejich náprava
Změna zdravotní pojišťovny a její dopady

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související otázky a odpovědi

Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Účast na zdravotním pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Oznámení přiznání důchodu zdravotní pojišťovně
Přihláška na OSSZ a ZP
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Odměna v době mateřské dovolené
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o placení zdravotního pojištění
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Smlouva o výkonu funkce do 3 500 Kč a paušální daň