Dovolená při překrývání mateřské a rodičovské dovolené

Plné znění otázky

Jaký nárok dovolené vznikl v roce 2018 a jaký v roce 2019 zaměstnankyni, která byla od 24. 9. 2016 na rodičovské dovolené s prvním dítětem a původně ji chtěla čerpat do 24. 9. 2019? Před nástupem na rodičovskou dovolenou vyčerpala všechnu dovolenou. Během rodičovské dovolené znovu otěhotněla a porodila 11. 12. 2018 druhé dítě, přičemž čerpání rodičovské dovolené u prvního dítěte změnila na dobu do 31. 10. 2018. Peněžitou pomoc v mateřství u druhého dítěte čerpala od 26. 10. 2018 do 10. 12. 2018. Jak se postupuje v případě vzniklého nároku na dovolenou, který zaměstnankyně nevyčerpala před nástupem na rodičovskou dovolenou s druhým dítětem. Pracovní poměr má na dobu neurčitou, nastoupila v roce 2012. Mateřská dovolená u druhého dítěte byla od 26. 10. 2018 do 9. 5. 2019, na rodičovskou dovolenou nastoupila 10. 5. 2019.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Čerpání dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Nárok na dovolenou
Jak správně zkrátit dovolenou
Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Co přináší novela zákoníku práce
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Otázky a odpovědi k dovolené
Nová právní úprava dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách

Související otázky a odpovědi

Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou
Ošetřovné pro dítě
Ukončení životního pojištění a převod prostředků k jiné pojišťovně - příspěvky zaměstnavatele
Nárok na dovolenou - mateřská a rodičovská dovolená
Dovolená po mateřské dovolené
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Čerpání dovolené po peněžité pomoci v mateřství
Nárok na dovolenou v r. 2021 po mateřské dovolené
Dovolená za rok 2021
Rodičovská dovolená v době od roku 2019 do roku 2021 a nárok na dovolenou
Mateřská dovolená, penzijní připojištění a zbývající dovolená
Souběh čerpání nevybrané dovolené s nástupem na rodičovskou dovolenou a zdravotní pojištění
Dovolená za rok 2021
Nárok na dovolenou
Dovolená po skončení rodičovské dovolené
Dovolená před nástupem na mateřskou dovolenou
Výběr dovolené po ukončení mateřské dovolené
Nárok na dovolenou po mateřské dovolené v roce 2021
Dovolená za rok 2021 - nárok po mateřské dovolené
Dovolená za rok 2021 - po skončení mateřské dovolené
Nárok na dovolenou - výpočet
Nárok na dovolenou

Související předpisy

§ 212, 216, 223 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce