Snížení pracovního úvazku zaměstnanci ze strany zaměstnavatele

Plné znění otázky

Zaměstnanec má v pracovní smlouvě uvedenou určitou pracovní činnost. Protože i přes současnou koronavirovou krizi je jeho náplň práce dle našeho názoru nedostatečná na plný pracovní úvazek, domluvili jsme se s ním ústně, že bude ke svojí práci ještě vykonávat jinou práci. Aby tuto novou práci mohl vykonávat, vyslali jsme ho na školení, které úspěšně absolvoval. Poté se však začal nové práci bránit, aniž by ji vyzkoušel. Argumentuje tím, že vybavení jeho pracoviště je pro nový druh práce nevyhovující, to ale není pravda, pracoviště splňuje požadavky pro tento druh práce.

Při předložení nové náplně práce, začal zaměstnanec vyhrožovat výpovědí a odmítl tuto práci vykonávat. Teď argumentuje tím, že je tato činnost mimo činnost dohodnutou v pracovní smlouvě.

Podle stávající pracovní smlouvy v popisu práce nový druh opravdu nemá, na druhou stranu účastí na školení vyslovil ústní souhlas se změnou náplně práce. Lze mu za takové situace pouze předložit další (novou) náplň práce, když změnu pracovní smlouvy nepřijme?

Uvažovali jsme také o snížení pracovního úvazku, neboť mu bylo při výběrovém řízení ústně sděleno, že až se zaučí, nový druh práce bude muset vykonávat. Jeho předchůdci tuto práci také vykonávali spolu s dalšími činnostmi, případně měli nižší pracovní úvazky. A pokud by dotyčný odmítl podepsat novou pracovní smlouvu na nižší úvazek, byl by to důvod pro výpověď pro nadbytečnost? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dočasné přidělení zaměstnance
Přeložení
Převedení na jinou práci
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Druh a místo výkonu práce
Výpověď
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Přehled zákazů výpovědi
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance

Související články

Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Hromadné propouštění
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Piloti letadel nově i jako OSVČ
Převedení zaměstnance na jinou práci
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Změna doby trvání pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře

Související otázky a odpovědi

Odstupné člena orgánu - odvod pojistného
Antivirus C - pokles počtu zaměstnanců
Odpočet na manželku a dítě po rozvodu
Náplň práce
Přidělení jiné práce zaměstnanci
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Dvě pracovní smlouvy u téhož zaměstnavatele
Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance a karanténa (učitelka ve školce)
Pracovní smlouva - změna pozice
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Rodičovská dovolená
Dodatek k dohodě o provedení práce
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Pracovní smlouva
Pracovní poměr na dobu určitou
Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Převedení zaměstnance na jiný druh práce
Jmenování, odvolání vedoucího zaměstnance
Pracovní poměr na dobu určitou
Převedení na jinou práci

Související předpisy

§ 40, 52 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce