Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené

Plné znění otázky

Zaměstnankyně pracuje u soukromé firmy v kanceláři. Rodičovskou dovolenou si prodloužila do 4 let věku dítěte žádostí o neplacené volno. Po uplynutí 4 let (dosažení věku dítěte) se bude chtít vrátit do zaměstnání. Pokud zaměstnavatel pro ni nebude mít pracovní místo, má nárok na odstupné, i když se již nejedná podle zákona o rodičovskou dovolenou, ale o neplacené volno z důvodu péče o dítě do 4 let věku. Náleželo by jí odstupné v případě, že by zaměstnavatel nabídl práci, ale na zkrácený úvazek, na což by zaměstnankyně nechtěla přistoupit?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dočasné přidělení zaměstnance
Přeložení
Převedení na jinou práci
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Odstupné
Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Výkon práce pro účely dovolené
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance

Související články

Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Odstupné a zdravotní pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Piloti letadel nově i jako OSVČ
Převedení zaměstnance na jinou práci
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce
Změna doby trvání pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Hromadné propouštění
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Novela zákoníku práce stručně v bodech

Související otázky a odpovědi

Dovolená 2021
Ohlašovací povinnost - finanční dar nad 5 mil. Kč
Výpočet nároku na dovolenou
Rodičovská dovolená
Snížení pracovního úvazku zaměstnanci ze strany zaměstnavatele
Převod zaměstnance na jinou společnost
Pracovní smlouva - změna pozice
Převod zaměstnance bez jeho souhlasu
Zkrácený úvazek
Návrat z rodičovské dovolené a výpověď pro nadbytečnost
Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Přidělení jiné práce zaměstnanci
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Proplacení stravného
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Dodatek k dohodě o provedení práce
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Dvě pracovní smlouvy u téhož zaměstnavatele
Pracovní poměr versus smlouva o výkonu funkce
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce