Dodatková dovolená - ionizující záření

Plné znění otázky

Podle § 215 odst. 2 písm. c) zákoníku práce mají zaměstnanci, který jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření, nárok na dodatkovou dovolenou. Podle § 347 odst. 3 zákoníku práce "za zaměstnance, kteří jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření, se pro účely § 215 odst. 2 písm. c) považují radiační pracovníci kategorie A podle atomového zákona." Radiačním pracovníkem kategorie A může být i osoba, která vstupuje do kontrolovaného pásma pouze občas (např. dohlížející osoba podle § 43 vyhlášky č. 422/2016 Sb.). Mám za to, že i takováto osoba má, protože je radiačním pracovníkem kategorie A, nárok na dodatkovou dovolenou, a to bez ohledu na to, jakou dobu konají práce zvlášť obtížné (tzn. vykonávají dohled v kontrolovaném pásmu). Je-li tato osoba radiačním pracovníkem kategorie A po celý rok, pak má nárok na 1 týden dodatkové dovolené.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Nová právní úprava dovolené
Co přináší novela zákoníku práce
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dovolená a svátek

Související otázky a odpovědi

Krácení dovolené, pracovní úraz
Stávka a její vliv na dovolenou
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Krácení dovolené a ošetřovné
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Dovolená - dovolenkový lístek
Dovolená od 1. 1. 2021 za přesčasy a nadúvazek
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Dovolená
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Dovolená
Nárok na dovolenou
Výpočet dovolené za odpracované dny
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Krácení dovolené
Mzdy a prodej závodu

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
§ 43.1 vyhlášky 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje