Stravné a bezplatné jídlo na pracovní cestě

Plné znění otázky

Zaměstnanec jede na pracovní cestu, kde mu vznikne nárok na stravné. Zároveň k tomu stravnému mu firma chce poskytnout bezplatně jídlo na té pracovní cestě (zajde si na oběd, zaplatí firemní kartou). Stravné mu, ale krátit nechce. Zeptám se, je možné, aby mu firma nekrátila stravné, když se tak se zaměstnancem domluví? A) Pokud to tak jde, musí zaměstnanec něco dodanit? B) Může si firma uplatnit daňový náklad poskytnutého jídla? C) Může si firma uplatnit odpočet DPH z poskytnutého jídla? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Vrácení mzdy za neodpracované dny
Dvakrát podepsané prohlášení poplatníka
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Změna v příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení v průběhu měsíce
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Kdy vydávat stravenky?
Krácení cestovních náhrad
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Teambuilding
Platba vysoké školy zaměstnanci
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu
Náhrada za použití vlastního vozidla
Vyplácení diet občanům Slovenska
Uznání daňového nákladu bez dokladu
Služební pochůzky
Daňově uznatelné náklady na ubytování x cestovní náhrady x benefit zaměstnance
Cestovní výdaje členů rodiny při zahraniční služební cestě
Stravenky pro zaměstnance
Zahraniční zaměstnanci
Uznatelnost nákladů - cestovní výdaje
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Hrazení nákladů kontraktorů

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Příprava zákona o zahraniční službě
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Automobil v pracovněprávních vztazích
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady 2023
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Snížení základu daně: úvěr
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce