Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu

Plné znění otázky

Firma koupila auto na úvěr. Toto auto plánuje půjčit/pronajmout zaměstnanci na týdenní dovolenou, celkový nájezd na tuto dovolenou bude tvořit nezanedbatelnou část nájezdu auta cca 10 % za rok.

1) Firma se rozhoduje skrz zdanění, zda auto bezplatně zapůjčí zaměstnanci a dodaní jeho pořizovací cenu včetně DPH do mzdy zaměstnance v měsíci dovolené nebo úplatně pronajme zaměstnanci za sazby na km dle cestovních náhrad 4,10 Kč za opotřebení a náhradu za spotřebu PHM na km dle spotřeby z TP vozidla a skutečně najetých km. Je tento postup obhajitelný, že se dá využít úplatný pronájem zaměstnanci za tyto sazby z náhrad, aby se nemuselo dodaňovat auto do mzdy?

2) Pokud firma dodaňuje zaměstnanci auto do mzdy a na konci roku je soukromé využití např. 10%, tak lze uplatnit 100% daňový odpisy s odůvodněním, že je to "benefit pro zaměstnance". Nicméně při takovém to využití auta by 10% pohonných hmot, oprav, parkování a pojišťovacích a úrokových nákladů dle úvěrového splátkového kalendáře mělo být vyloučeno jako nedaňový náklad. Chápu to správně?

3) Pokud firma bezúplatně nezapůjčí auto zaměstnanci, ale pronajme za úplatu. Tak firma používá auto ze 100% pro ekonomické účely a může i všechny PHM (včetně účtenek ze zaměstnancovy dovolené) dát do daňových nákladů, stejně tak opravy za celý rok ze 100 %, protože k těmto nákladům má výnos v podobě pronájmu auta (včetně spotřeby PHM) zaměstnanci. Chápu to správně?

4) Zaměstnanci se zdá vysoká náhrada za opotřebení 4,10 Kč za km. Proto navrhujeme dát cenu za opotřebení nižší - např. 2,50 Kč. Vypočítali bychom to vzorcem, který počítá s pořizovací cenou auta a cenou tržní po 5 letech a odhadovaným nájezdem, do ceny by se promítlo i celkové pojištění a běžný servis po dobu 5 let. Je to obhajitelné?

5) Pokud by firma dodaňovala auto do mzdy, ale auto by nebylo na úvěr, ale na operativní leasing, tak jak je to s daňovou uznatelností leasingové splátky. Může být plně daňově uznatelná? Nebo se musí vyloučit z daňových nákladů a jakou metodikou, pokud to bylo v jednom měsíci a za rok to tvořilo celkově 10 % nájezd km auta?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Snížení základu daně: úvěr
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Automobil v pracovněprávních vztazích
Cestovní náhrady 2023
Určení a změna pravidelného pracoviště
Cestovní náhrady 2024
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů

Související otázky a odpovědi

Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené
Přečerpaná dovolená
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Firemní vs soukromá cesta automobilem mezi místy výkonu práce zaměstnance
Cestovní náhrady - neúspěšných uchazečů o zaměstnání
Platba vysoké školy zaměstnanci
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Teambuilding
Místo výkonu práce
Kdy vydávat stravenky?
Cesty z bydliště do sídla firmy
Náhrada za použití vlastního vozidla
Vyplácení diet občanům Slovenska
Uznání daňového nákladu bez dokladu
Daňově uznatelné náklady na ubytování x cestovní náhrady x benefit zaměstnance
Cestovní výdaje členů rodiny při zahraniční služební cestě
Služební pochůzky
Krácení cestovních náhrad
Zaměstnanec české s. r. o. na Slovensku
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Hrazení nákladů kontraktorů

Související předpisy

§ 24, 25, 28 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6.3, 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů