Platba vysoké školy zaměstnanci

Plné znění otázky

Zaměstnavatel hradí zaměstnanci (zároveň jedinému jednateli společnosti) 100% nákladů na studium vysoké školy, obor nesouvisí s předmětem podnikání. Pro zaměstnavatele je to nedaňový náklad v plné výši? U zaměstnance je tento příspěvek nutno přidanit k výplatě a odvést daň, sociální i zdravotní pojištění? V případě že ano a částka byla uhrazena zaměstnavatelem najednou, tj. jednou platbou na roční období (ne měsíčně), musí toto zaměstnanec přidanit najednou v měsíci kdy byl tento příspěvek uhrazen či je možné postupně, tj. ve výplatách měsíčně připadajících na uhrazené období)? 

Doplňující otázka:

Pokud obor vysoké školy bude souviset s podnikáním společnosti a se zaměstnancem bude uzavřena smlouva o prohlubování kvalifikace (školné bude uhrazeno zaměstnavatelem) 1. Je pro firmu náklad daňově uznatelný, je nutné časově rozlišit náklad dle doby studia a jaký nákladový účet použít? 2. Pro zaměstnance je osvobozeno jako nepeněžní příjem? 3. Může zaměstnanec vykazovat služební cestu a zaměstnavatel mu proplácet cestovné, ubytování a diety pro dny studia, pokud se škola nachází v jiném městě?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Snížení základu daně: úvěr
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Příprava zákona o zahraniční službě
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady 2023
Určení a změna pravidelného pracoviště
Cestovní náhrady 2024
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Průměrný výdělek
Penzijní pojištění vyplácené z EU
Archivace HR dokladů
Cestovní náhrady - neúspěšných uchazečů o zaměstnání
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Teambuilding
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Kdy vydávat stravenky?
Firemní vs soukromá cesta automobilem mezi místy výkonu práce zaměstnance
Vyplácení diet občanům Slovenska
Uznání daňového nákladu bez dokladu
Daňově uznatelné náklady na ubytování x cestovní náhrady x benefit zaměstnance
Cestovní výdaje členů rodiny při zahraniční služební cestě
Místo výkonu práce
Krácení cestovních náhrad
Zaměstnanec české s. r. o. na Slovensku
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Hrazení nákladů kontraktorů
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Zaokrouhlení náhrady za práci na dálku
Cesty z bydliště do sídla firmy

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů