Prokázání účasti na přednášce na vysoké škole

Plné znění otázky

Naše zaměstnankyně začala dálkově studovat vysokou školu. Nyní zaměstnankyně donesla rozvrh přednášek, které má v pracovní den - jak a čím prokáže zaměstnavateli, že je skutečně absolvovala, aby jí mohl být pracovní den omluven s náhradou mzdy? Když dělá zkoušky, tak ty jsou potvrzeny v indexu. Zvýšenou kvalifikaci dle dohody bude využívat pro potřeby zaměstnavatele. Zaměstnankyně je zaměstnaná na plný pracovní úvazek. Když nedonese potvrzení, má nárok na náhradu mzdy nebo jí den bude omluven bez náhrady? Když zaměstnankyně neudělá zkoušku a jede na opravnou, má nárok a oba dny placené náhradou nebo jen jeden den?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Zdanění příjmů z těžby kryptoměn
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění na dítě
Náhradní volno a práce ve svátek
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Zavřený provoz o Vánocích - odměna zaměstnanců
Práce ve svátek
Práce přesčas ve státní svátek
Náhrada mzdy při zkrácené pracovní době u jednoho den v týdnu
Konto pracovní doby a neplacené volno
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Provoz/směnnost dle německých svátků
Plánování směny a svátek
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Náhrada mzdy během DPN
Darování krve (krevní plazmy)

Související články

Nový svátek v roce 2016
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Darování krve a krevní plazmy
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Virtuální realita a další trendy ve vzdělávání zaměstnanců
Odměňování zaměstnanců
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Evidence pracovní doby
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce