Čerpání dovolené v den nástupu do zaměstnání

Plné znění otázky

Zaměstnanec má podepsanou pracovní smlouvu od 1.9., ale do zaměstnání může nastoupit až 2.9. Je možné první den pracovní smlouvy 1.9., v rámci docházky zaevidivat jako dovolenou?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Náhrada mzdy při DPN
Exekuce
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Mzdy a prodej závodu
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Krácení dovolené
Vznik nároku na dovolenou u DPČ
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost
Nárok na dovolenou za rok 2021
Dovolená u dohod o provedení práce v roce 2024
Nárok na dovolenou
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou

Související články

Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Co přináší novela zákoníku práce
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Nová právní úprava dovolené
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Nárok na dovolenou
Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 2. část
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Inspekce práce a dovolená
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Odpracovaná doba pro účely dovolené

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce