Přesluhování při pobírání starobního důchodu přeměněného z invalidního důchodu

Plné znění otázky

Pojištěnci narozenému dne 19.11.1956 vznikl nárok na řádný starobní důchod ke dni 19.5.2020. Po tomto datu vykonával důchodově pojištěnou výdělečnou činnost, o přiznání starobního důchodu nepožádal. Zároveň ale od roku 2013 pobírá nepřetržitě invalidní důchod II. stupně. Invalidní důchod bude úderem 65. roku (19.11.2021) přeměněn z moci úřední na starobní důchod. Pojištěnec požádá o klasický starobní důchod s přiznáním např. k datu 1.5.2022 a do té doby bude vykonávat důchodově pojištěnou činnost (bez dočasné pracovní neschopnosti, neplaceného volna, apod.). Bude mu období 19.11.2021 - 30.4.2022 hodnoceno jako doba pojištění pro zvýšení procentní výměry důchodu dle § 34 odst. 2 zákona 155/1995 Sb.? A nebo se starobním důchodem citovaným v témže ustanovení "a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod..." myslí i starobní důchod přeměněný podle § 61a ZDP a zvýšení za toto období náležet nebude?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Ukončení pracovního poměru
Sociální a zdravotní pojištění z funkční odměny předsedy představenstva
Zálohy u licenčních poplatků
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Student a zdravotní a sociální pojištění
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Jednatel českého s.r.o., trvalé bydliště v EU
Příjmy fyzické osoby z působení na Maltě
Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a zdanění
Sleva na pojistném u dlužníka
Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Invalidní důchod pro OSVČ
Vyplnění ELDP
Starobní důchod
OSVČ - starobní důchodce
Předčasný důchod
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Důchod Slováka - práce v SR i ČR
Sociální pojištění invalidní důchodce 1. stupeň
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Výpočet důchodu

Související články

Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Výdělečná činnost při pobírání důchodu
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Daňové aktuality
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023

Související pracovní situace

Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Ošetřovné
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Snížení základu daně: úvěr
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění