Přesluhování při pobírání starobního důchodu přeměněného z invalidního důchodu

Plné znění otázky

Pojištěnci narozenému dne 19.11.1956 vznikl nárok na řádný starobní důchod ke dni 19.5.2020. Po tomto datu vykonával důchodově pojištěnou výdělečnou činnost, o přiznání starobního důchodu nepožádal. Zároveň ale od roku 2013 pobírá nepřetržitě invalidní důchod II. stupně. Invalidní důchod bude úderem 65. roku (19.11.2021) přeměněn z moci úřední na starobní důchod. Pojištěnec požádá o klasický starobní důchod s přiznáním např. k datu 1.5.2022 a do té doby bude vykonávat důchodově pojištěnou činnost (bez dočasné pracovní neschopnosti, neplaceného volna, apod.). Bude mu období 19.11.2021 - 30.4.2022 hodnoceno jako doba pojištění pro zvýšení procentní výměry důchodu dle § 34 odst. 2 zákona 155/1995 Sb.? A nebo se starobním důchodem citovaným v témže ustanovení "a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod..." myslí i starobní důchod přeměněný podle § 61a ZDP a zvýšení za toto období náležet nebude?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Ukončení pracovního poměru
Sociální a zdravotní pojištění z funkční odměny předsedy představenstva
Zálohy u licenčních poplatků
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Jednatel českého s.r.o., trvalé bydliště v EU
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Student a zdravotní a sociální pojištění
OSVČ - starobní důchodce
Příjem z příležitostné činnosti
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Paušální daň a nemocenské pojištění
Paušální daň
Odchodné - strážník městské policie
SVJ a odměna členům výboru
Autorský honorář a pojištění
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Odměny členů statutárních orgánů

Související články

Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Výdělečná činnost při pobírání důchodu
Daňové aktuality
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění
Náhradní doby důchodového pojištění
Změna pravidel zvýšení důchodů
Daňové aktuality
Aktuální judikatura k podpoře v nezaměstnanosti, 2. část
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Řízení o změně důchodu a jeho specifika z pohledu veřejného ochránce práv a soudní judikatury

Související pracovní situace

Odchod do starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění